Outer Nozzle

Dysza zewnętrzna

„Outer Nozzle” przykręca się do „Sealer Gun Special”, gdy kiełbasa z „Inner Nozzle Sausage” jest umieszczana w „Sealer Gun Special” i dokręcana jest nasadka uszczelniająca.